שלום רב,
לרכישת הסכם אחזקה לשימוש במערכת לניהול נכסים ומיסוי מוניציפאלי ERP\GIS
ניתן לפנות בכתב לroei@orhitec.com או בטלפון מספר 07471-22222 שלוחה 0,
בברכה
בע"מ GIS אורהייטק