שלום רב,
לרכישת הסכם אחזקה לשימוש במערכת ERP\GIS לניהול נכסים ומיסוי מוניציפאלי ניתן לפנות בכתב ל:roei@orhitec.com או בטלפון מספר 07471-22222 שלוחה 0, בברכה אורהייטק GIS בע"מ