שלום רב, פג תוקף שירות אחזקת מערכת בחודש אפריל 2020,
לחידוש השירות נא לפנות לחברת אורהייטק GIS בע"מ.